Faglige støttespillere

Arbeidet med Nabostøtten Løvstakksiden støttes faglig av flere organisasjoner som selv ikke er direkte involvert i de sosiale aktivitetene på Løvstakksiden.

Batteriet Vest

Batteriene finnes i 5 byer i Norge og jobber for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge gjennom å være ressurssenter for egenorganisering, selvhjelp og påvirkningsarbeid. De arbeider for at grupper og organisasjoner skal bli slagkraftige over tid og ønsker å være et sted der lengselen, drømmen og håpet får næring. Batteriet er en del av Kirkens Bymisjon, og er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Batteriet har kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø og Kristiansand.

Nabostøtten Løvstakksiden har god kontakt med Batteriet Vest som holder til i Bergen   Les mer: www.batteriet.no/bergen  =>

Kronstad DPS

Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS) er et lokalsjukehus innen psykisk helsevern for voksne.  De er lokaliserte på Danmarksplass i Bergen (kart >) og gir tilbud om spesialisthelsetenester til befolkningen i bydelene Bergenhus, Årstad og Ytrebygda i Bergen kommune.

De skal bidra til at mennesker med psykiske lidinger kan leve et normalt liv med fokus på deltakelse, selvstendighet og mestring. Les mer: helse-bergen.no/… /kronstad-distriktspsykiatriske-senter =>

Selvhjelp Norge

Som en følge av iverksetting av Nasjonal plan for selvhjelp, ble Selvhjelp Norge etablert i 2006 . Virksomheten drives på oppdrag fra Helsedirektoratet > og er finansiert over statsbudsjettet. Selvhjelp Norge er organisert i et hovedkontor (Oslo) og syv distriktskontorer.

Nabostøtten Løvstakksiden har god kontakt med Selvhjelp Norges distriktskontor for Hordaland, Sogn og Fjordane Les mer:  www.selvhjelp.no =>

< Samarbeidspartnere Selvhjelpsgrupper >

— oOo —

Reklamer