Gode Nabolag – Status

Prosjekt Gode nabolag har gjennomgått en forstudie > som avdekket grunnlaget for å realisere idéen som et eget prosjekt.

Aktuelle oppgaver i forstudien var:

  • Sjekke hva andre syns om ideen med gode nabolag.
  • Finne hva andre har tenkt og gjort med tilsvarende tanker.
  • Sjekke om det er noen som allerede er i gang med noe liknende.
  • Utforme presentasjoner av hva som menes med gode nabolag.
  • Finne hvor stort behovet er for gode nabolag.
  • Finne noen andre som også er interessert i aktuelle tema.
  • Bygge kjernegruppe for hovedprosjektet (3-7 personer).

Arbeidsmetoden er angitt i prosjektet «trinnvis ideutvikling» >  Arbeidet  i forstudien ga grunnlag for å søke støtte og hjelp til å se nærmere på idéen i et forprosjekt.

Forprosjektet ble startet 3. november 2016 som Nabostøtten Løvstakksiden, og det er skaffet private midler for et lønnet sekretariat frem til høsten 2017. I første omgang er målgruppen frivillige som er aktive i organisasjoner på Løvstakksiden i Bergen, men etterhvert er meningen å utvide tilbudet til å inkludere frivillige i hele Årstad bydel. Kanskje også andre bydeler i Bergen.

Den nystartede Foreningen Gode nabolag utgjør kjernegruppe og testgruppe for prosjektet. Foreningen er en ideell, livssynsnøytralt og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som er startet av frivillige ved aktiviteter på Løvstakksiden. Foreningen og dens nettsider skal etterhvert bli knutepunkt for dem som ønsker informasjon, støtte og opplæring.

For tiden støttes prosjektet av Løvstakksiden menighet, Løvstakken Frivilligsentral, Bærekraftige liv Løvstakken og Foreningen Gode nabolag. Prosjektet hjelpes også faglig av Krohnstad DPS, Selvhjelp Norge samt Batteriet Vest. Men prosjektet søker også aktivt kontakt med andre aktuelle organisasjoner og samarbeidspartnere.

De som er interessert i hvordan en forstudie og et forprosjekt kan gjennomføres kan lese råd og tips gitt i prosjekt «trinnvis ideutvikling» >  .

— oOo —

Reklamer