Medlemsforening

Den nystartede Foreningen Gode nabolag  (org.nr. 918 160 574) er en ideell, livssynsnøytralt og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som er startet av frivillige ved sosiale aktiviteter på Løvstakksiden, en del av Årstad bydel i Bergen.

Foreningen retter seg mot folk som er interessert i hvordan utvikle og vedlikeholde gode nabolag.  Med gode nabolag menes områder der innbyggerne tar ansvar for hverandre og ressursene de har. Alt i et sosialt samspill med fokus på høy livskvalitet kombinert med lavt økologisk fotavtrykk.

Foreningen gode nabolag skal fremme hva som kjennetegner gode nabolag, hvordan kvaliteten til nabolag kan måles, samt hvordan utvikle og vedlikeholde gode nabolag.
Fra å begynne med er hovedfokus bydeler i Bergen, men kan utvides til også dekke andre deler av Hordaland og Norge etter medlemmenes ønsker.

Foreningen samarbeider nært med prosjekt Nabostøtten Løvstakksiden,  og utgjør kjernegruppe og testgruppe for prosjektet. Foreningen skal også  være knutepunkt for dem som ønsker informasjon, støtte og opplæring i frivillig arbeid for aktiviteter i sitt nærmiljø og/eller utvikle sine egne nabolag til å bli bedre.

Bruk  kontaktskjemaet og send noen ord om dette virker interessant  🙂

— oOo —

Reklamer