Metoder

Nabolag kommer ikke av seg selv, de må lages som navnet tilsier. Til hjelp for å forme gode nabolag, finnes det en rekke metoder, verktøy og teknikker.

Imidlertid er det veldig viktig å kjenne bakgrunnen til disse metodene – hvorfor de ble utviklet og i hvilken kultur de opprinnelig ble ment brukt. Suksess avhenger at en forstår metodene og finner hva som er felles med nabolaget en ønsker å bruke dem i.

Som en begynnelse kan vi finne mange nyttige råd og tips hos andre grupper som arbeider med å utvikle gode nabolag:

 • ABCD – Asset-Based Community Development
  (Ressursbasert lokalsamfunns utvikling)
 • Bærekraftige Liv
 • Frivilligsentral
 • LETS – Local Exchange Trading System
  (Lokal / komplementær valuta )
 • Omstillingsbyer
 • Transition Network
 • Transition Streets
 • Transition Towns
 • Vel

Det finnes også en rekke forskning på området, endel av dette blir gjengitt som bloginnlegg, sortert under ulike tema.

Folk er velkommen til å tipse om aktuelt studiemateriell og legge inn kommentarer til blogginnlegg (alle kommentarer vil bli moderert).

— oOo —

Reklamer