Nabostøtten Løvstakksiden

Frivillige ved ulike aktiviteter på Løvstakksiden trenger kompetanseheving innen blant annet psykisk helse. Hvordan møte folk som har det vondt eller vanskelig, men også bedre kunnskap om og nærmere kontakt med eksisterende hjelpeapparat både innen det offentlige og andre organisasjoner.

Prosjekt Nabostøtten Løvstakksiden er et forsøk på å bistå de frivillige – utvikle kurs, nettverk og lokale møteplasser mm. Prosjektet ble startet som et forprosjekt 3. november 2016, og det er skaffet private midler for et lønnet sekretariat frem til høsten 2017. I første omgang er målgruppen folk som er frivillige ved sosiale aktiviteter på Løvstakksiden, men etterhvert håper en å utvide tilbudet til å inkludere hele Årstad bydel. Muligens også andre bydeler i Bergen.

Lokale organisasjoner viser stor interesse og prosjektet støttes også faglig av Kronstad DPS i tillegg til Selvhjelp Norge og Batteriet Vest.  Prosjektet søker også støtte hos andre aktuelle samarbeidspartnere, for eksempel Home-Start (Familiekontakten i Bergen) og Bergen Røde kors.

Samarbeidspartnere >

— oOo —

Reklamer