Norsk kultur og verdi kurs

Løvstakksiden preges av mangfold og mange nye landsmenn. Folk som har viktige kunnskaper og ferdigheter som Norge trenger, og som kan være en fantastisk ressurs for lokalsamfunnet. For å nyttiggjøre sine evner best mulig, er det imidlertid svært viktig at de lærer norskkultur og -verdi, ikke minst for bedre trivsel i lokalsamfunnet men også for bedre forståelse og samarbeid lokalt.

Her er det noen av temaene for kurset:

  • Hvordan ta kontakt med nordmenn?
  • Hva er norsk likestilling?
  • Hva lærer barn på skolen?
  • Det finnes ikke dårlig vær, men dårlige klær!
  • Viktig informasjon om hvordan bo og leve her langt nord!
  • Hvorfor tar barnevernet barna fra foreldrene?

Kurset blir gratis og annerledes enn vanlig integreringskurs. Det bygger på dialog og hvordan kursleder og gjesteforeleserne selv har opplevd å møte norsk kultur og -verdier. Særlig hvordan bedre forstå og kjenne det norske samfunnet slik at en vil trives her i landet.

— oOo —

Reklamer