Norskkurs

NorskFlagg-199x150

Norskkursene er et samarbeid mellom:

Kursene holdes av Yuko Ringdal.  Det inkluderer både norsk språk og kultur, samt gir anledning til å bruke norsk som en del av gruppesamtaler på begynnernivå.

Betingelser

Påmelding
Påmelding må skje før kursstart via påmeldingsskjema for det enkelte kurs. Du får epost som bekrefter påmelding sammen med betalingsopplysninger.

Maks antall deltakere er 15 personer så det lønner seg å registrere seg så tidlig som mulig. Hvis flere enn 15 personer ønsker å delta kan de bli satt opp på en venteliste i tilfelle noen melder seg av.

Oppstart av kurs krever minst seks deltakere. Hvis kurset må avlyses på grunn av manglende deltakere i kurset, vil hele kursavgiften tilbakebetales.

Avbestilling og avmelding
Avbestilling av kurset må skje via epost før kursstart for å få tilbake hele kursavgiften.

Hvis noen vil melde seg av kurset etter kursstart, må de gjøre dette innen de to første ukene av kurset. De vil da få tilbakebetalt 75% av kursavgiften. Etter de to første ukene vil det ikke bli tilbakebetalt noe ved avmelding.

Frammøte
Elevene bør møte til alle kursdagene i kurset de er påmeldt. Ved fravær på mer enn to påfølgene kursdager, blir det vanskelig å følge kurset videre og eleven regnes da som avmeldt.

Påmelding A2-b finnes på neste side

— oOo —

Reklamer