Samarbeidspartnere

Løvstakksiden i Bergen er et pionerområde innen nabolagsutvikling med flere sosiale aktiviteter drevet av lokale foreninger og lag som Løvstakksiden menighet, Løvstakken Frivilligsentral, Bærekraftige liv Løvstakken og Foreningen Gode nabolag.

Bærekraftige Liv Løvstakken

Vår/sommer 2013 startet engasjerte naboer Bærekraftige Liv Løvstakken. Initiativet bygger på idé og modell til det nasjonale nettverket for Bærekraftige Liv > med naboslaginitiativ som jobber med miljøutfordringer på lokalplan.

De har egne lokaler i underetasjen til Rogagaten 26 ( kart > ) hvor de har en rekke arrangementer, blant annet bruktkrok, strikke kafe, reparasjons kafe og verktøy bibliotek. Bruktkroken er byens billigste bruktsjappe og holder åpent hver onsdag kveld og selger klær, sko og bøker til 5 kroner stykket! 😉 I tillegg driver de felleshagen som er et åpent prosjekt hvor alle kan delta i å dyrke grønnsaker og dele avlingen. Den ligger ved tennisen i enden av Hordagaten. Les mer: www.facebook.com/BarekraftigeLivLovstakken => .

Foreningen Gode nabolag

Den nystartede Foreningen Gode nabolag  (org.nr. 918 160 574) er en ideell, livssynsnøytralt og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som er startet av frivillige ved sosiale aktiviteter på Løvstakksiden. Foreningen utgjør kjernegruppe og testgruppe for prosjektet Nabostøtten Løvstakksiden og er blir knutepunkt for dem som ønsker informasjon, støtte og opplæring i frivillig arbeid ved aktiviteter i sitt nærmiljø eller hvordan utvikle sine nabolag. Les mer: Foreningen Gode nabolag

Løvstakken Frivilligsentral

Lokalisert i underetasjen til Ny-Krohnborg skole og i Lokalene til Ny-Krohnborg Kultursenter i Rogagaten 9 (kart >Løvstakken Frivilligsentral  arbeider for å skape flere gode møteplasser og aktiviteter på Løvstakksiden. Alt i tett samarbeid med Bergen kommune og andre lag og organisasjoner på Løvstakksiden. Blant annet kan nevnes Nabolagskafè med middag for store og små på onsdager, men også norskkurs og språk-kafe. Les mer: www.lovstakken.frivilligsentral.no => .

Løvstakksiden menighet

Som en del av den norske kirke (tidligere også kalt statskirken) har de lenge hatt et allsidig arbeid  på Løvstakksiden. De har menighetskontor i Solheim Kirke, Hordagaten 28 (kart >) og driver med en rekke barne- og ungdomsarbeid, men også norskundervisning og interkulturell kvinnegruppe. Videre har de  en aktiv besøkstjeneste, eldretretreff både i Solheim og St.Markus samt middag på miljøstuen.

Sammen med andre organisasjoner tilbyr Løvstakksiden menighet en gang i uken sunn vegetarisk middag til en rimelig penge. Les mer: http://www.lovstakksidenmenighet.no =>  .

< Nabostøtten Løvstakksiden Faglige støttespillere >

–oOo–

Reklamer