Selvhjelpsgrupper

En selvhjelpsgruppe er en gruppe mennesker som møtes jevnlig for å bearbeide problemene sine i et forpliktende fellesskap – hjelpe hverandre til å sette ord på følelser og selv finne utveier og løsninger på egne utfordringer.

«Når du møter veggen, må du ta et skritt tilbake for å se om det er en dør du kan bruke!»

Som frivillig ved sosiale aktiviteter møter vi ofte folk som har det vondt eller vanskelig. Dette kan være en utfordring på mange måter, det er lett å bli revet med og vanskelig å sette grenser for begge parter.  Det er ikke alltid lett å vite hvordan en skal handle eller hva en skal si som frivillig.

Med hjelp av en selvhjelpsgruppe  kan vi diskutere hvordan vi bør handle samt trene hverandre til å takle vanskelige situasjoner. Men selvhjelpsgrupper kan også være en god støtte for de som har det vondt elle vanskelig.

Selvhjelpsgrupper vil bli sentrale verktøy i trening og støtte som gis gjennom prosjekt Nabostøtten Løvstakksiden.

< Faglige støttespillere Prosjektplan >

— oOo —

Reklamer