Verdier og Valg

Etter tips fra Løvstakksiden menighet deltok tre medlemmer fra Foreningen Gode nabolag ved Den norske kirkes diakonkonferanse Verdier og Valg i Stavanger i januar 2017.

Konferansen tok opp viktige spørsmål og veivalg innen helse og omsorg i Norge. Hva fremtiden vil tvinge frem av viktige beslutninger, nasjonalt og lokalt. Spesielt med fokus på alle faktorene som nå vil øke belastningen på helse og omsorgsektoren:

1. Klimaendringer, eldrebølge, resistente bakterier mm øker behovene.

2. Fremskritt i medisin og teknologi øker forventningene.

3. Usikker økonomi reduserer samfunnets muligheter til å innfri.

1+2 er ikke lik 3. Noe må velges bort, men hva, hvor og hvordan?

Erfaringene fra konferansen gir godt grunnlag for alles videre arbeid på Løvstakksiden, men også godt utgangspunkt for artikler på dette nettstedet.

— oOo —

Reklamer