Frivilligsentral

Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige. Sentralene finnes over hele landet og har som mål å nå ut til brede lag av befolkningen.

Frivilligsentralene skal være lokalt forankret og utvikles av de som er knyttet til sentralen. Frivilligsentralene formidler kontakt med tradisjonelle frivillige aktører og er kreative sentre for nye former for frivillighet. Mangfoldet av aktiviteter er stort og varierer ut i fra lokale forutsetninger og behov. Det er 419 frivilligsentraler i Norge.

Oversikt over frivilligsentraler i Hordaland fylke > NB! Listen inneholder feil. Blant annet sentraler som ikke lenger finnes, men også feil i kontaktinformasjon og henvisninger til hjemmesider for sentralene 😦

Hjemmeside >

— oOo —

Reklamer