Nettsider

Informasjon kan er nabolagets livskraft, og det er  viktig at den kan flyte fritt. En enkel løsning kan være å lage en elektronisk oppslagstavle. En slags felles nettside/portal for alle organisasjoner, lag og kommunale engasjementer i nabolaget.

 

— oOo —

Reklamer